Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2016

Phật Học Phổ Thông - Thích Thiện Hoa (Trọn Bộ 3 Tập)

Hình ảnh
Phật Học Phổ Thông (Trọn Bộ 3 Tập) Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa NXB Tôn Giáo 20111 654+843+670 trang Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói “Đạo Phật là đạo của ông bà”, hay “Nhà nào có đốt hương, dều là tín đồ đạo Phật cả…” Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm thì chưa có thể lạc quan được.

Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp:

- Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha (ông cha theo đạo Phật, nên con cháu cũng theo).

- Có người theo đạo Phật vì cảm tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái Đạo đã chia sẻ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước.

- Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được qua tai nạn khỏi, hay cầu của, cầu con v.v…

Ngày nay, vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số, nếu đem so với cái…

Bát Lãm Quần Thơ - Kim Oanh Ký IV - Soạn Giả Thái Kim Oanh

Hình ảnh
Bát Lãm Quần Thơ - Kim Oanh Ký IV

Soạn Giả: Thái Kim Oanh

NXB Hồng Dân

168 trang

Cuốn sách này dịch đúng theo sách tàu, dịch rất công phu tỉ mỉ nhiều năm, nay cống hiến quý bạn bốn phương, gồm có: Bát trạch không kị Kim lâu, Hoàng ốc kị Kim lâu, xem phương hướng xây cất nhà hoặc để bếp, coi tuổi năm ngày giờ kiết, động thổ bình cơ, đắp nền định táng đặt đá tảng, lập trụ dựng cột gát đòn sông đòn tay, bùa thượng lương, lợp nhà dựng vách dựng phòng về nhà mới, lập trang thờ phụng ông bà, coi ngày làm chuồng xin nuôi giá súc.

Phi cung thượng ngươn từ năm 184 đến 1923

Phi cung trung ngươn từ 1924 đến 1983

Phi cung hạ ngươn từ 1984 đến 2043
Download Bát Lãm Quần Thơ - Kim Oanh Ký IV - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF Download Bát Lãm Quần Thơ - Kim Oanh Ký IV - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF
Xem thêm: Kim Oanh Ký Trọn Bộ - Thái Kim Oanh
Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chún…

Bát Tự Lữ Tài - Kim Oanh Ký III - Soạn Giả Thái Kim Oanh

Hình ảnh
Bát Tự Lữ Tài - Kim Oanh Ký III

Soạn Giả: Thái Kim Oanh

NXB Hồng Dân

164 trang


Hai mươi bốn tiết khí mùa màng. Hôn nhân lữ tài phi cung, bát tự hiệp hôn định cuộc, bát trạch minh cảnh phi cung định cuộc. Vòng lục giáp, ngũ hành luân chuyển, ngũ hành hiệp hôn, hung niên kỵ. Đại lợi ngoạt kết hôn kiết nhực, kỵ xích khẩu, hội hôn. Sính lễ thỉnh kỳ, nạp thể vấn danh, tống lễ kiết nhựt và kỵ nhựt. Giá thú kiết nhựt, giá thú châu đường. Bạch hổ hành giá kỵ, bất tương kiết nhựt, Nạp tế Châu đường, Thiên cẩu phương (hướng nhập phòng). Tạo sàng kiết nhựt và tạo sàng hung nhựt, Di sàng Châu đường, An sàng kỵ nhựt...
Download Bát Tự Lữ Tài - Kim Oanh Ký III - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF Download Bát Tự Lữ Tài - Kim Oanh Ký III - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF
Xem thêm: Kim Oanh Ký Trọn Bộ - Thái Kim Oanh
Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post …

Bát Môn Thần Khóa - Kim Oanh Ký I - Soạn Giả Thái Kim Oanh

Hình ảnh
Bát Môn Thần Khóa - Kim Oanh Ký I
Soạn Giả: Thái Kim Oanh
NXB Hồng Dân
76 trang
LỜI NÓI ĐẦU

Nhiều người nghe đến hai tiếng Bát Môn đều ham và muốn học, cũng như nghe nhắc đến tài của Khổng Minh, ai nào chẳng khen phục Khổng Minh là người sáng tác ra quẻ Bát Môn này.

Cũng lắm ông khó tánh như soạn giả không tin gì lắm, nhưng khi học qua được mới rõ quẻ tuy đơn giản mà ứng nghiệm.

Từ trước lắm ông chỉ chuyên nội quẻ Bát Môn cũng nổi tiếng đó đây, song nói là môn ruột thì đừng hòng các ông ấy chỉ lại cho ai. Có người gặp đặng quyển ấy lưu truyền, nhưng vấp phải Hán tự khó như Pháp văn, chẳng phải chữ đâu nghĩa đó theo lối Việt văn, nên cần phải hiểu rõ lý của nó.

Hơn nữa Hán văn còn bí mật hơn. Cả một bài dài thược mỗi câu gói ghém đầy bí mật lại chẳng phân câu, cho nên một bài mà mỗi lần đọc qua thấy nghĩa mỗi lần khác nhau.

Nên soạn giả giúp đủ tài liệu cho các bạn hiếu kỳ có được môn này trong tay mà kinh nghiệm cho thỏa.
Soạn giả cựu giáo viên Thái Kim Oanh
Download Bát Môn Thần Khóa - Kim Oanh…

Bát Trạch Minh Cảnh - Kim Oanh Ký II - Soạn Giả Thái Kim Oanh

Hình ảnh
Bát Trạch Minh Cảnh - Kim Oanh Ký II
Soạn Giả: Thái Kim Oanh
NXB Hồng Dân
131 trang

Gồm có những nội dung sau: Lập thành tam ngươn như: Thượng ngươn từ 1864 đến 1924. Trung ngươn từ 1924 đến 1984. Hạ ngươn từ 1984 đến 2044. Coi kết hôn, hỏi vợ, cưới gả. Đắp nền, trở cửa, dựng cột, gác đòn dông, đặt phòng ngủ. Coi thăng quan, cầu tài. Coi dựng chuồng nuôi trâu, bò, heo, gà, vịt, v.v..Đệ nhứt là coi trở cửa lò, bếp lửa rất quan trọng như cất cái nhà vậy. Coi 4 mùa tám tiết theo Âm lịch và Dương lịch. Coi tuổi vợ chồng ăn ở suốt đời. Coi nuôi con đặng không, cầm của được không ? Có tật bệnh chi chăng. Coi nhà trở hướng đó có kỵ hay hạp, làm ăn giàu hay nghèo, con cháu nhiều ít hay tuyệt tự, và còn coi nhiều việc quan trọng khác v.v..

Download Bát Trạch Minh Cảnh - Kim Oanh Ký II - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF Download Bát Trạch Minh Cảnh - Kim Oanh Ký II - Soạn Giả Thái Kim Oanh.PDF
Xem thêm: Kim Oanh Ký Trọn Bộ - Thái Kim Oanh
Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book p…

Dịch Học Ngũ Linh - Cao Từ Linh

Hình ảnh
Dịch Học Ngũ Linh
Tác giả: Cao Từ Linh
NXB Văn Hóa Thông Tin 2007

974 trang
"Trời đất giao nhau mà muôn vật sinh ở bên trong, rồi sau mới đủ ba tài. Người là bậc tối linh cho nên làm đầu muôn vật...". Giữa vũ trụ huyền hoặc mông lung, con người biết mà lấy làm lo bèn làm ra Dịch. " Dịch là từ lo mà ra, Dịch đó là lo trước". Phàm biết trước, dự đoán mệnh vận cơ sự không hải là việc hàm hồ huyễn hoặc, dựng chuyện rủi may mà "Phệ ở đây là tính toán đắn đo chọn lựa, Bói là xem để quyết đoán", ấy là "sự thấy cơ biết thời". Nắm được thời cơ, thấu được thời thế, cương cường ý chí, kiện động nghị lực, huy động tất thảy tài lực văn lý ắt sẽ được "nguyên, hanh, lợi, trinh, cát", tránh chỗ "Lận, lệ, hối, cữu, hung".

Lại nữa "nếu không đặt ra lời răn dỗ thì còn lấy gì làm sự dạy người? Đó là cái nghĩa làm ra Kinh Dịch", thế nên "phàm những lời hào khơi ra hai mối được và hỏng, để làm phép (tắc) và để làm (lời) răn"...

Dịch …

Hoàng Đế Nội Kinh-Thiên Tố Vấn - Đông A Sáng (Trọn Bộ 3 Tập)

Hình ảnh
Hoàng Đế nội kinh -Thiên Tố vấn (tập 1)
Tác giả: Đông A Sáng

Hoàng Đế nội kinh ra đời cách đây đã mấy ngàn năm, là sách tổ của ngành y (y gia chi tông), là một cuốn sách kỳ lạ (kỳ thư) bậc nhất trong kho tàng văn hoá Trung Quốc, càng ngày càng toả sáng.
Những điểm toả sáng của Hoàng Đế nội kinh là thể hiện lòng thương dân, nuôi dân, chăm lo sức khoẻ của dân; đề cao y thuật, y đức của và học vấn của người thầy thuốc. Người thầy thuốc trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân sự, mới có thể dạy dân dưỡng sinh, phòng bệnh, trị liệu bệnh tật cho dân.
Vua, triều đình, phải xem sinh mệnh, sức khoẻ của dân là sinh mệnh, là sự cường kiện của đất nước, chăm lo sức khoẻ cho dân, là một quốc sách, trong toàn bộ quốc kế, dân sinh. Nếu chính quyền lấy dân làm gốc, gốc đã bị bệnh thì thân, cành, nhánh cũng khó mạnh khoẻ.
Xưa nay, từ vua chúa, đến thứ dân, từ kẻ giàu sang đến kẻ nghèo khó, từ khi sinh ra, ai cũng mong muốn bảo toàn sinh mệnh, khao khát sống khoẻ, sống vui và sống thọ. Khi n…

Kinh A Hàm - Đại Tạng Kinh Việt Nam - Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Hình ảnh
DOWNLOAD
A-hàm (zh. 阿含, 阿鋡, sa., pi. āgama) là tên phiên âm Hán-Việt, được đặt cho các bộ kinh căn bản của Phật giáo viết bằng Phạn văn, nội dung giống các Bộ kinh (pi. nikāya) thuộc văn hệ Pali.

Từ nguyên

Trong Hán tạng, āgama có những cách phiên âm khác của: A-cấp-ma (zh. 阿笈摩), A-già-ma (zh. 阿伽摩), A-hàm-mộ (zh. 阿鋡暮), và được dịch ý là Pháp quy (法歸), Pháp bản (法本), Pháp tạng (法藏), Giáo pháp (教法) nghĩa là muôn pháp đều quy về nơi vô lậu, căn bổn, Giáo phần (教分), Chủng chủng thuyết (種種說), Vô tỉ pháp (無比法) nghĩa là cái pháp mầu nhiệm không lấy gì so sánh được, Truyền giáo (傳教), Tịnh giáo (淨教), Thú vô (趣無), Giáo (教), Truyền (傳), Quy (歸), Lai (來), Tàng (藏).

Các học giả hiện đại giải nghĩa thuật ngữ āgama từ gốc ā√gam tiếng Phạn là đi đến và dịch là Thú quy (趣歸), Tri thức (知識), Thánh ngôn (聖言), Thánh huấn tập (聖訓集) hoặc chung là kinh điển (經典), là những gì được mang đến, truyền đến ngày nay.

Bốn bộ A-hàm

Có bốn bộ A-hàm:
Trường a-hàm (zh. 長阿含, sa. dīrghāgama) gồm 30 bản kinh;
Trung a-hàm (zh. 中阿含,…

Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn - Nguyễn Khoa Huân

Hình ảnh
Thần Linh Học Thuật Chiêu HồnNXB Phạm Văn Tươi 1972 Nguyễn Khoa Huân 184 Trang
Bà Girardin khi đến thăm Victor Hugo, lúc đó đang lưu vong tại Jersey, đã kể với ông về một hiện tượng mới được du nhập từ châu Mỹ; Bà thực sự vững tin vào sự tồn tại của linh hồn và các biểu hiện của nó. “Ngay trong ngày vừa đến, người ta đã rất khó khăn mới giữ được bà đến cuối bữa tối; bà đứng dậy ngay sau dùng khi tráng miệng và kéo theo một người khách mời cùng đi với bà đến phòng khách, và ở đó họ cùng cố lắc một chiếc bàn nhưng nó vẫn đứng yên. Bà cho rằng vì chiếc bàn có các cạnh vuông đã cản trở dòng giao tiếp (với linh hồn).
Download Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (NXB Phạm Văn Tươi 1972) - Nguyễn Khoa Huân, 184 Trang.PDF Download Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (NXB Phạm Văn Tươi 1972) - Nguyễn Khoa Huân, 184 Trang.PDF Download Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (NXB Phạm Văn Tươi 1972) - Nguyễn Khoa Huân, 184 Trang.PDF Download Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (NXB Phạm Văn Tươi 1972) - Nguyễn Khoa Huân, 184 Tran…

Bùa Chú Giảng Giới - Tiêu Diêu Tử

Hình ảnh
Bùa Chú Giảng Giới 
Tác giả: Tiêu Diêu Tử Đinh Hợi, 2007
300 Trang
Một Cẩm Nang tập hợp những bài viết của Sư Phụ XAB , Thầy Tiêu Diêu Tử qua nhiều năm với các bút hiệu : Sương Mãn thiên , Yến Phi Thiên , Kim Cang Trí ..v.v......

BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI được trình bày mạch lạc, hệ thống hóa những kinh nghiệm tâm linh Huyền Môn của chư Tổ Sư , Đại Đức nhiều đời và Thầy Tiêu Diêu Tử qua dạng vấn đáp thực sự cùng chư độc giả từ trước đến nay qua bút pháp kinh nghiệm và công sức sưu khảo về Huyền Bí Tiên Gia cũng như Mật Tông của Đồng Môn HaNoi 2004! Ngoài ra BÙA CHÚ GIẢNG GIỚI còn bao gồm những cống hiến của Sư Huynh Tiểu Không, những sưu tầm , chuyển dịch từ tài liệu Trung Hoa rất quí.

Tập sách dày , mạch lạc , thiết thực , giá trị này phổ cập tới anh chị em , chỉ với ước nguyện bé nhỏ của Thầy trò tại hạ là giúp Quí Đạo Hữu , Đồng Đạo yêu thích Huyền Thuật , đang tu tập Huyền Linh Thuật có được 1 Cẩm Nang hướng dẫn như 1 người Thầy bên mình trong lúc tu tập để không bị phạm những cấm kỵ mà mình k…

Xoa Bóp Bấm Huyệt Chữa Bệnh - Lý Ngọc Điền

Hình ảnh
Xoa Bóp Bấm Huyệt Chữa Bệnh
NXB Y Học 2000
Tác giả: Lý Ngọc Điền & Bảo Huy
255 Trang​


Để bạn đọc Việt Nam có thêm một cuốn sách về phương pháp chữa bệnh đơn giản nhưng rất hiệu quả này, chúng tôi đã mạnh dạn dịch ra Tiếng Việt và được sự cho phép của Nhà xuất bản Y học, cuốn Xoa bóp bấm huyệt chữa bệnh của tác giả Lý Ngọc Điền đã được ra mắt bạn đọc.

Nội dung sách gồm 4 phần:
Phần 1: Đại cương
Phần 2: Xoa bóp tại nhà của những bệnh thường gặp
Phần 3: Tự xoa bóp chăm sóc sức khoẻ
Phần 4: Xoa bóp bảo vệ sức khoẻ

Download Xoa Bóp Bấm Huyệt Chữa Bệnh (NXB Y Học 2000) - Lý Ngọc Điền, 255 Trang.PDF Download Xoa Bóp Bấm Huyệt Chữa Bệnh (NXB Y Học 2000) - Lý Ngọc Điền, 255 Trang.PDF Download Xoa Bóp Bấm Huyệt Chữa Bệnh (NXB Y Học 2000) - Lý Ngọc Điền, 255 Trang.PDF
Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebo…

Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí - Huỳnh Liên Tử

Hình ảnh
Tìm Hiểu Ngải Nghệ Huyền Bí
NXB Sài Gòn 1969 Huỳnh Liên Tử 140 Trang
Người ta thường nói nhiều về Ngãi, nhưng trên thực tế không ai hiểu ngãi là gì? Do đâu mà có? Ngay cả những người đã chuộc ngãi về dùng cho gia sự cho chính bản thần mình mà chỉ hiểu một cách mơ hồ rằng "Đó là một quyền phép có sức mạnh về huyền bí, hay nói đúng hơn là một ma lực dẫn đắt người dùng ngãi đi đến mục đích mà mình mong muốn".

Thực ra ngãi cũng chỉ là một dược chất một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặch biệt đã tinh luyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền, nói một cách rõ ràng hơn là họ dùng quyền phép bí thuật của họ để truyền vào cây ngãi hoặc củ ngãi và cũng tuỳ theo quyền phép và giá trị của loại cây hoặc củ để đánh giá trị của từng loại ngãi một.
Một người làm ăn thất bại, buôn thua bán lỗ, sự nghiệp bị sa sút lần hồi.​
Một người đau khổ vì tình duyên phụ bạc.​
Một người đau yếu quanh năm, chạy trăm thầy trăm thuốc tiền bạc tốn kém rất nhiều nhưng bệnh vẫn nan y. ​
- Họ tìm đến mộ…

Bùa Ngải Thái Lan - Xiêm La Phù Mật - Huyền Trí - Arjarn Molkoldang

Hình ảnh
Quyển 1: Pháp Thuật Hoàng Gia Thái Lan

DOWNLOAD

Cho đến trước khi bộ sách pháp thuật Thái Lan này ra đời thì cũng có nhiều thầy ứng dụng rất thành công các bộ bùa phép Thái Lan tại Việt Nam. Nhưng, tất cả đều chỉ là manh mún nhỏ lẻ và chưa có một hệ thống chuẩn xác.

Năm 2006, tôi có có gặp Thầy Thanh Pali và đề cập vấn đề này. Thầy cho biết là hiện cũng có thầy ở Việt nam có bộ 5 cuốn sách Bùa Hoàng gia Thái Lan nhưng ông ta chỉ cho coi chứ không cho mượn đọc hay sao chép. Trong sách là 2 thứ chữ là chữ Pali Khơ-me cổ và chữ Thái Lan. Các thần chú đều là chữ Pali Khơ-me, còn trình bày lại là chữ Thái Lan. Người biết Pali Khơ-me thì chỉ biết đọc kệ ngôn thần chú, còn người biết chữ Thái thì chỉ biết đọc hướng dẫn. Gay go hơn nữa lại chứa rất nhiều các ngôn ngữ và các danh từ chuyên môn của Phật Giáo nguyên thuỷ. Như vậy, muốn có sách đã khó, muốn đọc hiểu được sách phải là người am hiểu về Phật học, ngôn ngữ Pali Khơ-me và ngôn ngữ Thái Lan

Đến năm 2009, khi thăm sư Luang Pu Yeam chùa Sa…